Am Obstmarkt 11, 71522 Backnang

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem dióhéjban

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést adnak arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor felkeresi a weboldalunkat. Személyes adat minden olyan adat, amellyel az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkat az ez alatt a szöveg alatt lévő adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Adatgyűjtés a weboldalunk

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

Az adatfeldolgozás ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője által történik. Az üzemeltető kapcsolati adatait ennek a weboldalnak az impresszuma tartalmazza.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Az adatait egyrészt azáltal gyűjtjük, hogy Ön megadja nekünk azokat. Ilyenek lehetnek például az Ön által a kapcsolatfelvételi nyomtatványba beírt adatok.

Vannak olyan adatok is, amelyeket az IT-rendszereink a weboldalunk felkeresésekor automatikusan rögzítenek. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal felkeresésének időpontja). Amikor Ön belép a weboldalunkra, ezek az adatok automatikusan rögzítésre kerülnek.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibátlan rendelkezésre bocsátásának biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatokat az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatunk.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult díjmentesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatai származásáról, fogadójáról és céljáról. Jogosult továbbá ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel, valamint az adatvédelem témáját illető további kérdésekkel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Ezenkívül Önnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezzel kapcsolatos részleteket az adatkezelési nyilatkozat „Kezelés korlátozásának joga” részében talál.

Harmadik szolgáltatók elemező eszközei és eszközei

A weboldalunk meglátogatásakor statisztikailag kiértékelésre kerülhet az Ön böngészési megatartása. Ez elsősorban sütik és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Az Ön böngészési magatartásának elemzése rendszerint anonim módon történik és nem követhető vissza Önhöz. Ön tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen vagy bizonyos eszközök nemhasználatával megakadályozhatja azt. Ezzel kapcsolatos további információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ön tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen. A tiltakozás lehetőségeiről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

2. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

Ennek az oldalnak az üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatait bizalmasan és a törvényi adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használatakor különböző személyes adatok kerülnek rögzítésre. Személyes adat minden olyan adat, amellyel az Ön személyét azonosítani lehet. A jelen adatvédelmi nyilatkozat rögzíti azt, hogy milyen adatokat rögzítünk, és mire használjuk azokat. Azt is tartalmazza, hogy ez hogyan és milyen céllal történik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten történő adattovábbítás (pl. az e-mailen történő kommunikáció) biztonsági kockázatokat rejthet. Az adatok harmadik személyek hozzáférése elleni teljes védelme nem lehetséges.

Információ a felelős szervvel kapcsolatban

Az ezen a weboldalon történő adatkezelésért felelős szerv:

TK Personal-Service GmbH
Am Obstmarkt 11
71522 Backnang

Telefon: 07191/345390-0
E-mail: info@tkgmbh.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen a személyi adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) kezelésének céljáról és eszközéről dönt.

Az Ön adatkezelésbe történő beleegyezésének visszavonása

Számos adatkezelési folyamat csak az Ön kifejezett belegyezésével lehetséges. Ön a már megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elég, ha egy szabad formájú e-mailt küld nekünk. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozást a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás különleges esetekben, valamint a direktreklám elleni tiltakozás (adatvédelmi alaprendelet -DSGVO – 21. cikk)

Ha az adatkezelés a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés e vagy f pontja szerint történik, Ön az Ön különleges helyzetéből következő okokból bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az ezekre a rendelkezésekre alapozott pofiling-ra is.A kezelés mindenkori jogalapját a jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmazza. Ha tiltakozással él, akkor a továbbiakban nem fogjuk kezelni a személyes adatait, kivéve, ha a kezelést az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben elsőbbséget élvező, kötelező, védendő okokkal tudjuk indokolni vagy a kezelés jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (tiltakozás a DSGVO 21. cikkének 1. bekezdése szerint).

Ha a személyes adatainak kezelése direktreklám végzése céljával történik, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önt érintő személyes adatok ilyen reklám céljára történő felhasználása ellen; ez vonatkozik a profiling-ra is, amennyiben ilyen közvetlen reklámmal áll összefüggésben. A tiltakozását követően a személyes adatai már nem kerülnek felhasználásra direktreklám céljára (tiltakozás a DSGVO 21. cikkének 2. bekezdése szerint).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

A DSGVO megsértése esetén az érintett személynek panasztételi joga van valamely felügyeleti hatóságnál, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélt törvénysértés helye szerinti tagállamban. A panasztételi jog az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat nem érinti.

Adattovábbítatási jog

Az általunk az Ön belegyezésével vagy valamely szerződés teljesítése keretében automatikusan kezelt adatokat Ön jogosult saját vagy harmadik személy részére valamely szokásos, géppel olvasható formátumban továbbíttatni. Amennyiben Ön az adatok másik felelős részére történő közvetlen továbbítását kéri, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag lehetséges.

SSL-, illetve TLS-kódolás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által az oldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy ajánlatkérések, továbbításának biztonsága érdekében SSL-, illetve TLS-kódolást használ. A kódolt kapcsolatot onnan ismeri fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” https://-re vált és a böngészősorban megjelenik egy lakat-ikon.

Ha az SSL- illetve TLS-kódolás aktív, akkor az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik személyek nem tudják elolvasni.

Információ, zárolás, törlés és helyesbítés

Ön a hatályos törvényi rendelkezések keretében bármikor jogosult díjmentesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok származásáról, fogadójáról és az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ezzel, valamint a személyes adatok témáját illető további kérdésekkel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

A kezelés korlátozásának joga

Ön jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. A kezelés korlátozásának joga az alábbi esetekben áll fenn:

 • Ha Ön vitatja a nálunk tárolt személyes adatai helyességét, rendszerint időre van szükségünk ennek kivizsgálására. A kivizsgálás ideje alatt Ön jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha az Ön személyes adatainak kezelésére jogszerűtlenül került / kerül sor, a törlés helyett Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk a személyes adataira, Önnek azonban szüksége van rájuk jogigények gyakorlásához, megvédéséhez vagy érvényesítéséhez, Ön jogosult a törlés helyett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha a DSGVO 21. cikkének 1. bekezdése szerinti tiltakozással élt, mérlegelni kell az Ön érdekei és a mi érdekeink között. Ameddig nem kerül megállapításra, hogy kinek az érdekei élveznek elsőbbséget, Ön jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
 • Ha Ön korlátozta a személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat – tárolásuktól eltekintve – csak az Ön beleegyezésével vagy jogigények érvényesítésének, gyakorlásának vagy megvédésének céljára, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak megvédése érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekének okán szabad feldolgozni.

Reklám-e-mailek elleni tiltakozás

Az impresszum-kötelezettség keretében közzétett kapcsolattartási adatok kifejezetten nem kért reklám vagy információs anyagok küldésére történő felhasználását ezennel megtiltjuk. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják magunknak jogi lépések megtételét abban az esetben, ha kéretlen rekláminformációkat, például spam-e-maileket, kapnak.

3. Adatgyűjtés a weboldalunk

Sütik

Az internetes oldalak egy része úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik nem okoznak kárt a számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik az ajánlataink felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét szolgálják. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol a számítógépén.

Az általunk használt sütik többnyire úgynevezett „munkamenet-sütik (session-cookies). Ezek automatikusan törlődnek, amikor Ön elhagyja az oldalt. Az egyéb sütiket a készüléke addig tárolja, ameddig Ön nem törli azokat. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a következő alkalommal felismerjük az Ön böngészőjét.

A böngészőjében különféle beállításokra van lehetősége: kérhet értesítést sütik elhelyezésekor, és eldöntheti, hogy mely konkrét esetekben engedélyezi azokat, kizárhatja a sütik elfogadását általánosságban vagy bizonyos esetekben, valamint aktiválhatja a sütik böngészőjének bezárásakor történő automatikus törlését. A sütik deaktiválása az oldal funkcionalitásának korlátozódását okozhatja.

Az elektronikus kommunikációs folyamathoz vagy bizonyos, Ön által kért funkciók (pl. bevásárlókosár-funkció) rendelkezésre bocsátáshoz szükséges sütik a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés f pontja értelmében tárolásra kerülnek. A weboldal üzemeltetőjének szolgáltatásai műszakilag hibamentes és optimalizált rendelkezésre bocsátása érdekében jogos érdeke a sütik mentése. Ha más (pl. az Ön böngészési magatartásának elemzésére szolgáló) sütik is tárolásra kerülnek, azt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

Szerver-log-fájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szerver-log-fájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • Böngészőtípus és böngészőverzió
 • Használt operációs rendszer
 • Az előzőleg meglátogatott oldal (referrer URL)
 • Az oldalhoz hozzáférő számítógép állomásneve (hosztneve)
 • A szerverhez való hozzáférés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem vezetjük össze más adatforrásokkal.

Ezeknek az adatoknak a rögzítése a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldalának műszakilag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ehhez szükséges a szerver-log-fájlok rögzítése.

Kapcsolatfelvételi nyomtatvány

Amikor kapcsolatfelvételi nyomtatványon megkereséssel fordul hozzánk, a nyomtatványon szereplő adatait és az Ön által ott megadott kapcsolattartási adatokat a megkeresés ügyintézése és további kérdések esetére tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi nyomtatványon magadott adatok kezelése így kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (DSGVO 6. cikk 1. bekezdés a pont). Ön ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elég, ha egy szabad formájú e-mailt küld nekünk. A visszavonásig megtörtént adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi nyomtatványon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön fel nem szólít bennünket a törlésükre, vissza nem vonja a tárolásukra adott engedélyt, vagy meg nem szűnik az adattárolás célja (pl. a megkeresése ügyintézésének lezárásakor). Ez a kötelező erejű törvényi rendelkezéseket – különösen a megőrzési határidőket – nem érinti.

4. Elemező eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatásait használja, amelyek szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett sütiket („cookies”) használ. Ezek az Ön gépére letárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A süti által a jelen weboldal Ön által történő használatáról közvetített információk rendszerint a Google USA-beli szerverére kerülnek továbbításra és ott történik a tárolásuk.

A Google-Analytics-sütik tárolása és ennek az elemző eszköznek a használata a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének, webes ajánlatai és reklámjai optimalizálása érdekében, jogos érdeke fűződik a használati magatartás elemzéséhez.

IP-anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-cím anonimizálás funkciót. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződő államaiban az USA-ba küldés előtt lerövidíti az IP-címet. Csak kivételes esetekben fordul elő az, hogy a teljes IP-címet továbbítjuk a Google USA-beli szerverére, és az csak ott kerül lerövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat az Ön weboldal-használatának elemzésére, a weboldalon végzett tevékenységekről szóló jelentések készítésére és a weboldal-használattal és az internet-használattal összefüggő szolgáltatások weboldal üzemeltetője részére történő nyújtására fogja használni. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP-cím nem kerül összevezetésre a Google egyéb adataival.

Böngésző-kiegészítők (plugin)

A böngésző-szoftvere megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a sütik tárolását; felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkcionalitását tudja majd teljes körűen használni. Ezenkívül Ön megakadályozhatja a sütik által előállított és az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatok (ide értve az IP-címet is) Google részére történő rögzítését, valamint Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás az adattárolás ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja az adatai Google Analytics általi tárolását. Ezzel egy opt-out-süti kerül elhelyezésre, amely megakadályozza az adatai jövőbeni látogatások alkalmával történő tárolását: Google Analytics deaktivieren.

A Google Analytics felhasználóiadat-kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízásból történő adatkezelés

A Google-val megbízásból történő adatkezelésre vonatkozó szerződést kötöttünk és teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics-nél

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja, amelynek segítségével az oldal használóinak korára, nemére és érdeklődésére vonatkozó információkat tartalmazó jelentések készíthetők. Ezek az adatok a Google érdeklődéshez igazodó reklámjaiból, valamint harmadik szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet hozzárendelni egy bizonyos személyhez. Ön ezt a funkciót a Google-fiókja megjelenítési beállításaiban bármikor deaktiválhatja vagy, ahogy a „Tiltakozás az adattárolás ellen” pontban bemutattuk, teljes egészében megtilthatja, hogy a Google Analytics tárolja az adatait.

5. Kiegészítők és eszközök

Google Web Fonts

Ez az oldal a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében a Google által rendelkezésre bocsátott úgynevezett Web Fonts szolgáltatást használja. Az oldal felkeresésekor az Ön böngészője betölti a szükséges Web Fonts-t a böngésző gyorsítótárába (cache) a szövegek és a betűtípusok korrekt megjelenítése érdekében.

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolatba kell lépnie a Google szervereivel. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy az oldalunkat az Ön IP-címéről felkeresték. A Google Web Fonts használata online-ajánlataink egységes és megfelelő megjelenítése érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés f pontja értelmében jogos érdeket testesít meg.
Ha az Ön böngészője nem támogatja a Web Fonts-t, akkor a computere egy standard betűtípust fog használni.

A Google Web Fonts-szal kapcsolatos további információkat https://developers.google.com/fonts/faq alatt és a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ez az oldal egy API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatást. amelyek szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps funkcióinak használatához tárolnunk kell az Ön IP-címét. Ezeket az információkat rendszerint továbbítjuk a Google USA-beli szerverére, és ott kerülnek tárolásra. A jelen oldal üzemeltetőjének nincs befolyása az adattovábbításra.

A Google Maps használatára az online-ajánlataink célzott megjelenítésére és a weboldalunkon megadott helyek könnyű megtalálhatósága érdekében van szükség. Ez a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés f pontja értelmében jogos érdeket testesít meg.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.