Am Obstmarkt 11, 71522 Backnang

Impressum

Dane zgodne z § 5 [niem.] ustawy o mediach elektronicznych:

TK Personal-Service GmbH
Am Obstmarkt 11
71522 Backnang

Reprezentowana przez:

członka zarządu Thomasa Köberla

Kontakt:

Telefon: 07191/345390-0
Faks: 07191/345390-99
E-mail: info@tkgmbh.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Stuttgart
Numer w rejestrze: HRB 732653

Podatek VAT:

Numer identyfikacyjny VAT-UE zgodnie z §27 a ustawy o podatku VAT:
DE270149899

Dane dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego od odpowiedzialności cywilnej

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:
Mannheimer Versicherungs AG
Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Obszar obowiązywania ubezpieczenia: cały świat (poza USA i Kanadą)

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej:

TK Personal-Service GmbH
Am Obstmakrt 11
71522 Backnang

Łagodzenie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę służącą łagodzeniu sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres mailowy znajdą Państwo w impressum powyżej.
Nie wyrażamy gotowości i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze łagodzenia sporów przed organem mediacyjnym dla konsumentów.

 

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych odpowiadamy za własne treści publikowane na stronie zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8-10 ustawy o mediach elektronicznych jako usługodawca jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji obcych, a także do kontrolowania ewentualnych okoliczności wskazujących na działania pozaprawne.

Powyższe nie ma wpływu na zobowiązanie do usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Odpowiedzialność cywilna w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu przepisów prawa. W przypadku dowiedzenia się o odpowiednich naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy gwarantować za te obce treści. Za treść stron, do których odnoszą się linki, odpowiadają każdorazowo administratorzy lub właściciele tychże stron. Strony, do których linki prowadzą, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń przepisów prawa w chwili wstawiania linku. Nie stwierdzono żadnych niezgodnych z prawem treści na etapie wklejania linków na stronę.

Nie można od nas oczekiwać ciągłej kontroli treści stron, do których odnoszą się linki, jeżeli nie ma konkretnych podstaw ku temu, by przyjąć, że mogło dojść do naruszenia przepisów prawa. W przypadku ujawnienia naruszeń przepisów niezwłocznie usuniemy przedmiotowe linki.

Prawa autorskie

Treści i dzieła opublikowane przez administratora na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, przetwarzanie i każda inna forma wykorzystania wykraczające poza granice określone w prawie autorskim wymaga pisemnej zgody danego autora. Pobieranie treści z tej strony i jej kopiowanie do celów prywatnych, nie komercyjnych, jest dozwolone.

Jeżeli treści publikowane na tej stronie, nie zostały stworzone przez jej administratora, wówczas przestrzega się praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich oznacza się jako takie. Gdybyście Państwo mimo to stwierdzili gdziekolwiek naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia naruszeń przepisów prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.